Network

Մուլտի-գիգաբիթ ցանցեր

Կազմակերպության ներսում ինֆորմացիոն հոսքերի աճը ստիպում է մշտապես կատարելագործել ինֆորմացիայի ստացման եւ հաղորդման գոյություն ունեցող եղանակները, մշակել նոր ստանդարտներ, նորացնել ցանցի հիմնական (core) եւ հասանելիության ապահովման (access) մակարդակների սարքավորումները: Եթե խնդիրները ինչ որ չափով լուծված […]